DET HANDLER OM DIG  //  KONSEKVENSER // FORVENTNINGER


 

DET HANDLER OM DIG 

Terapi er hjælp til nye indsigter og gennem den en accept af dig og dine livsbetingelser. Gennem ny viden kan du finde vej til netop det i livet du ønsker og trænger


Du kan også se det at gå i terapi som en mulighed for at indhente noget af det forsømte. Noget af den omsorg som du, ud fra idealerne (ment som et pejlemærke), skulle have haft men som af forskellige, mere eller mindre gode grunde, ikke lod sig give. 
Det at gå tilbage i livet, er som at tage det barn, du har været,ved hånden og lade det fortælle sin historie sådan som det var den gang du var barn. Ikke med den voksnes mantale forståelse. Så bliver barnet som oftest glemt nok en gang.

Det kan være det der skal til, for at komme fri af sine gamle uhensigtsmæssige overbevisninger, mønstre og forsvarsmekanismer. 
Det at forstå sit eget liv baglæns, føle med det menneskebarn du var engang, sætter dig fri til at tænke i nye baner. Det har du brug for, så du kan handle anderledes ud i fremtiden. 

Terapi er en hjælp, hvis du er på vej til - eller er gået ned med stress. 
Det kan være en nødvendig hjælp, at have en terapeut ved din side, så vi sammen kan lægge en plan for din restitution for siden afdække hvilke behov du har for forandringer i hverdagen. Så når tid er, er du helt klar til at vende tilbage til jobbet, uden at skulle frygte, at du havner samme sted igen.
Men først skal du have ""udvandet alle dine stress hormoner og hvilet -  en hel masse.


Terapi er en støtte til at give dine følelser lyd. Udtrykke dem du måske går med som en hemmelighed eller føler du er nød til at undertrykke.

Når sorg og krise har overvældet dig eller når gamle traumer vender tilbage, i ny forklædning. Det er en mulig hjælp til at hele de skrammer som følger på din krop og sjæl, når du har mistet elle måske er blevet svigtet af livet.


Terapi er en hjælp hvis du savner en at dele livet dig med, men kløjs i troen på kærligheden elller på dig selv som elskelig.
Måske er tilliden til dine omgivelser blevet gjort fortræd eller blevet eller måske er du er havnet i følelsen af at være ensom og har svært ved at se dig ud af ensomheden eller se nogen meningen med livet, overhovedet.
Terapien kan være det rum, hvor du igen får fat i modet til at tænke nye tanker om dig selv og gøre det der må til for at ændre på forholdende.

Hvis du er deprimeret, er angst eller og fuld af bekymringertanker så er terapi, der inkluderer krop og samtale, vigtigt for at du kan komme fri af dit mørke. Det er en væsenligt støtte til at opdage hvordan det hele hænger sammen, også selv om du er medicineret. Piller kan være en stor hjælp, men de forløser ikke det der ligger bag din pine. Depressioner kommer af "noget" - det noget er godt at få sat ord på.

 
Det kan være en hjælp til dig der er optaget/ fanget af perfektioninsme og et stort ønske om kontrol. Der hvor det er blevet for meget i forhold til din egen og/eller dine nærmestes trivsel. Kontrol, det at ville sikre sig er godt når det er valgfrit. Kimen til at du har det sådan kan ligge i forventninger kodet i dig, allerede fra barn af. Opdager du hvordan det hænger sammen, har du nemmere ved at omdirigere vanerne.

Og, terapi kan være det der må til - hvis du vil gøre dig fri af et misbrug. Det være sig mad, mennesker, arbejde, spil, sex, alkohol.
Det kan være en støtte til at give slip på tvangstanker og eller -adfærd. Misbrug hænger gerne sammen med din sociale arv og kan være nedsarvet i generationer.
Når du ser sammnehænge giver det dig mulighed for at gøre noget andet end du hidtil har kunne. 

Derfor skal vi, som noget af det første, finde det der er væsentligt nok for dig til at sætte i stedet og har en så stor en værdi, for dig, at det er alle besværlighederne værd for at slippe misbruget.
Noget der er så vigitgt at opnå og som er nok for dig, i dit liv til at det giver mening og noget der for dig er vigtigt nok til at din motivation holder ved og -ud. Så skal du nok lykkes. Det ved jeg.

 
Vi er alle født ens, ti fingre, ti tæer (som udgangspunkt) etc, men alligevel lige så forskellige som vores DNA og fingre aftryk.
Derfor 
kan vi på ingen måde sammenligne vores livshistorier i vægt og fylde. Heller ikke selv om vi kommer af samme familie. Ethvert menneske er helt unikt og har ret til sin helt egen medfølelse. Uden medfølelse og selvindsigt kan vi ikke føle med andre. Derfor tager vi udgang i dine erindringer og dine følelser uanset hvad andre måtte mene eller sætter af normer.

Gennem terapien opdager du dine "gode" grunde til, at du er den du er og at du reagerer som du gør ved at forstå bevidsheden, det bevidste såvel som størrelsen af dit ubevidste og kvalliteten af samme.
Du lærer at se årsag og sammenhæng i din væren. Du opdager hvordan din historie, levet liv, livserfaringer overdraget, måske gennem generationer, social- som kulturel arv, råder dig i det meste og lægger grunden til dine tanker og handlinger, når du ikke lige er opmærksom. Vi kommer til at snakke om menneskets biologi, biokemi, hjernen og meget mere for at du har stof nok til at gro af.
Du lærer at navigere ud fra dine følelser og at lytte til hvad din krop har at fortælle. Forstå hvordan følelser og kropsreaktioner, også dem vi normalt kalder for dårlige alle har et budskab fra dig til dig. De er dit kompas i livet. Din GPS.

Du lærer at udtrykke dig frem for at undertrykke dig selv.

At gå i terapi er at vende livet på hovedet og se det hele i et nyt perspektiv. Du får overblik over dit livs puslespil. Det igen kan du omsætte til kærlig omtanke, nye handlinger samt noget ordentlig medfølelse for dig selv. Og - medfølelse for andre.
Det skaber nærvær i dine relationer. Og grobund for kærlighed fra dig til dig og derfra videre til andre du ku tænke at dele dig med.


A
t gå i terapi er også, at få et vidne til sit liv, dele sit inderste, måske for første gang nogensinde. Det i sig selv har en dybt helende effekt på krop og sjæl. Du kan gro på ny op og ud i livet. Fri af gamle overbevisninger og forsvarsmekanismer. 

Når du er i nuet - opmærksom på det du befinder dig i, ikke i går og ikke i morgen, så er du der hvor mulighederne for at skrive ny historie er.
Herfra kan du handle, i overensstemmelse med det du mærker og føler, fra dit autentiske selv lige her og nu.

Det og meget mere er hvad du skal kunne forvente dig af din terapi.

Villy Sørensen, forfatter, skrev engang: "Kender du ikke din historie, er du dømt til at gentage den".